Εταιρεία

company.redfuchsΗ mobilezone είναι μία κατασταλαγμένη και φιλόδοξη εταιρία από το 2006 στον χώρο της πληροφορικής και της τηλεπικοινωνίας.

Κύριο αντικείμενο της mobilezone είναι  η προώθηση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όπως προϊόντα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσίες και εμπόριο πληροφορικής.

Η mobilezone επίσης εμπλουτίζει τις υπηρεσίες της δίνοντας τη δυνατότητα για εξόφληση λογαριασμών, service κινητών – Η/Υ, αξεσουάρ και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Η υποστήριξη πρώτη μας προτεραιότητα!

Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας μας είναι η μεταπώληση, την οποία στηρίζουμε επιτυχώς όλα τα τελευταία χρόνια με εξουσιοδοτημένο προσωπικό.